Kaikki, mitä sinun tarvitsee tietää sukupolvenvaihdoksen toteuttamisesta

Mitä sukupolvenvaihdos tarkoittaa?

Sukupolvenvaihdoksessa perheyrityksen omistus siirtyy seuraavalle sukupolvelle aikaisemmin vetovastuussa olevan yrittäjän halutessa luopua yrityksestä tai yritys siirtyy yrittäjän kuoleman vuoksi. Jos yritystoiminnan jatkajaa ei löydy perhepiiristä, se voi löytyä sen ulkopuolelta. Asian ydin on siinä, että verrattuna muihin järjestelyihin sukupolvenvaihdoksen suunnittelulle on leimallista kokonaistarkastelu, jossa etsitään optimaalisin ratkaisu luopujan, jatkajan ja kohdeyrityksen kannalta. Kaikki tilanteet ovat erilaisia, eikä naapurin toteutusmalli ole välttämättä paras omassa tilanteessa.

Lue lisää

Sukupolvenvaihdoksen toteuttamisvaihtoehtoja

Millä eri tavoilla onnistunut sukupolvenvaihdos voidaan toteuttaa?

Sukupolvenvaihdoksen verotus

Miten sukupolvenvaihdosta verotetaan?

Vakuutukset

Mitä sukupolvenvaihdoksessa tulee huomioida vakuutusten osalta?

Rahoitus

Mitä tulee huomioida yrityksen rahoituksen näkökulmasta?

Vakuudet

Millaisia vakuuksia sukupolvenvaihdoksen rahoitukseen voidaan käyttää?

Luvat elinkeinotoiminnassa

Mitä tulee huomioida elinkeinotoiminnan lupien osalta sukupolvenvaihdostilanteessa?

Yrityksen arvostaminen

Kuinka sukupolvenvaihdoksen kohteena oleva yritysvarallisuus arvostetaan oikeean arvoon?